Over ons

Uit onderzoek onder hulpverleners is gebleken dat veel professionals zich graag willen inzetten voor naasten van GGZ patiënten, maar niet goed weten hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Vanuit die vraag is Opleidingsinstituut GGZ ontstaan. Ons doel is om vanuit Opleidingsinstituut GGZ gedegen trainingen en deskundigheidsbevordering aan te bieden voor alle professionals die in hun werkveld te maken hebben met naasten van verslaafden en andere GGZ patiënten en willen leren hoe ze deze doelgroep beter kunnen ondersteunen.

Onze missie is dan ook de hulpverlening aan naasten van GGZ patiënten op de kaart te zetten en verbeteren! Wij werken met een team van gerenommeerde docenten en (ervarings-)deskundige trainers. Het team heeft veel ervaring in zowel de GGZ, alsmede in het werken met naasten van GGZ patiënten.

Het team

Veronica Risch

Veronica Risch

Bernadette van Mol

Bernadette van Mol

Tineke van der Vorst

Tineke van der Vorst

 De training en deskundigheidsbevordering ‘Systeemondersteuning bij Verslavingsproblematiek’ is ontwikkeld door:

Prof. Dr. Reinout Wiers, Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, Dr. Esther Geurts, Orthopedagoge, cognitief gedragstherapeut, schematherapeut en het volledige team van Stichting Naast (helpmijndierbareisverslaafd.nl

Prof. Dr. Reinout Wiers

Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie

Prof. dr. Reinout Wiers studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar cum laudeop onderzoek naar risicofactoren voor verslaving. Hij kreeg in 2002 de N.W.O.-VIDI-subsidie voor zijn onderzoek naar impliciete processen bij verslaving en in 2008 de N.W.O.-VICI subsidie voor het onderzoek naar het beïnvloeden van impliciete processen bij verslaving. Momenteel is Wiers hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksgebied heeft betrekking op de (neuro-)cognitieve processen die betrokken zijn bij het ontstaan van verslavingsgedrag en de beïnvloeding van die processen met als doel mensen te helpen hun verslaving te overwinnen. In het lab onderzoekt Wiers met zijn collega’s wat er verandert in de hersenen van mensen wanneer zij verslavingsgedrag ontwikkelen. Ze proberen deze processen direct te beïnvloeden om de causale status ervan te bestuderen en deze inzichten toe te passen in de praktijk, door gerichte cognitieve trainingen toe te voegen aan cognitieve gedragstherapie.

Dr. Esther Geurts

Orthopedagoge, cognitief gedragstherapeut, jr. schematherapeut

Esther Geurts is orthopedagoog en heeft zowel onderzoeks- als praktijk ervaring in het systeemgericht werken. Zij is in 2010 gepromoveerd op ‘betrekken van ouders in de residentiële jeugdzorg’, heeft daarna op een gezinsdagbehandeling gewerkt als gezinstrainer. Van 2013 tot 2017 heeft Esther gewerkt als familiebehandelaar in de verslavingszorg bij Ready for Change. Zij is momenteel bezig met een opleiding tot GZ-Psycholoog. Esther is tevens cognitief gedragstherapeut en schematherapeut.